Biologische kleding

Denk jij wel eens na over de kleding die je draagt? Waar komt het vandaan, hoe is het geproduceerd, wat is de impact hiervan voor mens, dier en milieu? Vaak wordt onze kleding geproduceerd in lagelonenlanden. De arbeidsomstandigheden zijn daar vaak niet goed, en daarnaast wordt er vaak niet goed met dierenwelzijn en het milieu omgesprongen.

Meer over onze producten

Wat is biologische kleding?

Wij vinden het belangrijk genoeg om er over na te denken en onze bijdrage te leveren. Het moet mogelijk zijn om naast kwalitatief goede en fijn zittende vrijetijdskleding ook te zorgen dat het een verantwoord product is. Om deze verantwoordelijkheid aan te tonen worden er vaak een hoop verschillende termen gebruikt, welke we je graag toelichten, hopelijk geeft je dit duidelijkheid.

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de verschillende termen welke gebruikt worden, leggen we graag uit wat deze betekenen. Organic is een goed voorbeeld van een woord wat meer en meer wordt gebruikt. Dit komt omdat het inhoudelijk iets zegt over het product. Het is belangrijk dat het niet verward wordt met de Nederlandse vertaling naar het woord ‘organisch’ waarbij de letterlijke betekenis is: ‘voortgekomen uit iets levends’. De juiste vertaling naar het Nederlands is ‘biologisch’.

Wanneer is kleding biologisch?

Wat is dan biologisch en nog wat specifieker; wat is dan biologische kleding? Zoals eerder vermeldt, zegt het inhoudelijk iets over het materiaal van het product, in dit geval de kleding. Bij het vervaardigen van biologisch natuurlijk textiel wordt geprobeerd zoveel mogelijk milieu-, dier- en mensvriendelijk te werken. Een product mag biologisch worden genoemd als aan strenge, wettelijk gestelde normen voor biologische producten is voldaan.

Meer over biologische kleding

Welke normen zijn hierbij van toepassing?

Je kan hierbij natuurlijk denken aan het milieu, er zal aan eisen ten aanzien van (belasting van) het milieu moeten worden voldaan. Er mag bijvoorbeeld geen kunstmest of een chemisch bestrijdingsmiddel worden gebruikt. Ook mag er geen chemisch of syntethische geur-, kleur- en smaakstof of conserveringsmiddel worden toegevoegd aan het product. Verder is het belangrijk dat er letterlijk aan de aarde wordt gedacht, de bodem dient gezond te blijven met biologische compost.

naar de shop